Wat is Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De precieze oorzaak van MS is nog steeds onbekend. 

Klachten die vaak voorkomen bij MS zijn slecht zien, verminderd gevoel, verlammingen, tintelingen, duizeligheid, stuurloosheid en vermoeidheid. Geen patiënt met MS heeft precies dezelfde klachten, dit kan erg verschillen. 

Hoe ontstaan deze klachten?

In de hersenen en het ruggenmerg ontstaan ontstekingen. De isolerende laag om de zenuw heen, myeline, raakt hierdoor beschadigd. Na verloop van tijd kunnen de zenuwen zelf ook beschadigd raken. Door deze beschadigingen kunnen de zenuwen de signalen niet goed doorgeven. Als een spier geen signalen ontvangt, beweegt deze niet en raakt de spier verlamd. De spier zelf mankeert echter niets. MS is dus geen spierziekte.

Wat is een schub?

Een schub wordt ook wel een exacerbatie, relapse, terugval of aanval genoemd. Als hier sprake van is, is er een acute ontsteking op één of meer plaatsen in het centrale zenuwstelsel. De informatieoverdracht tussen de zenuwcellen in de hersenen wordt bemoeilijkt en u krijgt hierdoor klachten.

Wat is een hsct behandeling

De stamceltransplantatie zorgt ervoor dat het immuunsysteem vernieuwd wordt. Door middel van een hoge dosis chemotherapie wordt het afweersysteem die schadelijke cellen bevat, vernietigd. Door middel van eigen stamcellen wordt er een nieuw afweersysteem opgebouwd. Dit afweersysteem bevat geen schadelijke cellen meer waardoor de MS wordt stopgezet. Er kunnen geen MS ontstekingen meer ontstaan doordat de schadelijke cellen vernietigd zijn. Daarnaast is gebleken dat HSCT leidt tot stabilisatie van de MS en zelfs kan zorgen voor herstel van het functieverlies. De beste resultaten zijn behaald bij mensen met een agressieve vorm van RRMS, deze vorm heb ik! Dan is er sprake van een slagingskans van 85-95%. 

In Nederland wordt deze behandeling helaas niet voor MS uitgevoerd en daardoor ook niet vergoedt. Om verdere schade te beperken en de MS te stoppen heb ik gekozen voor de hsct behandeling in Mexico én ben geaccepteerd. 6 maart word ik verwacht in Clinica Ruiz in Puebla Mexico.